Breaking News

申命記 Deuteronomy (粵語)

申命記 (粵語)

申命記係喺希臘文「第二部律法」而來,唔係重複第一部律法,而係重新解釋,同埋復傳西乃山嘅律例,記載摩西喺摩押向以色列人所做一連串嘅指示。嗰時以色列人已經到達一個長遠旅程嘅終點,正準備進佔迦南。

呢卷書最重要嘅記錄係:

 1. 摩西追述四十年來經歷嘅重大事件,提醒人民,要記得上帝點樣帶佢哋經過曠野,同埋呼籲佢哋一定要順服上帝,對佢忠心。
 2. 摩西重申十誡,強調第一誡係勸人民只敬拜上帝。然後佢複述將來以色列人進入上帝應許之地之後應該遵守嘅律例。
 3. 摩西提醒人民,上帝同佢立約嘅意義,勸佢哋重新立志,履行約嘅義務。
 4. 約書亞被立繼承摩西做以色列人民嘅領袖。摩西朗誦一首歌,頌讚上帝嘅信實,佢為以色列人各支派祝福之後,喺約旦河東岸嘅山上離世。

呢卷書主題係描寫上帝點樣拯救同賜畀佢所愛嘅選民,因此佢嘅選民一定要緊記喺心、愛佢、順服佢,能夠保留生命,一路蒙福。第6章5節:「你哋要盡心、盡性、盡力愛耶和華—你哋嘅上帝」係呢卷書嘅重要經句,耶穌認為呢條係一切誡命中最重要嘅一條。

提要

 1. 摩西第一次嘅指示(1章1節-4章49節)
 2. 摩西第二次嘅指示(5章1節-26章19節)
  1. 十誡(5章1節-26章19節)
  2. 其他律例、教訓同勸勉(11章1節-26章19節)
 3. 入去迦南前嘅指示(27章1節-28章68節)
 4. 重新立約(29章1節-30章20節)
 5. 摩西臨死前嘅教訓(31章1節-33章29節)
 6. 摩西嘅死(34章1-12節)
Source: zh-yue.wikipedia.org & youtube@thebibleproject.com & youtube@TheSoldierNobody

Check Also

西番雅書 Zephaniah

西番雅書

西番雅書 Zephaniah 耶和華的日子迫在眉睫 (覆蓋西番雅書1:1-18)開頭作者發出一個毀滅的宣布:“耶和華説:’我必從地上除滅萬類。’”(西番雅書1:2)人畜都無一倖免。崇拜巴力的人,異神祭司,在房頂敬拜天上萬象的人,那些又敬拜耶和華又拜瑪勒堪的人,以及那些離棄耶和華而不尋求他的人參看這些人都必全被剪除。預言者説:“你要在主耶和華面前靜默無聲,因為耶和華的日子快到。”(西番雅書1:2,7)耶和華已預備了祭物。所有首領,施強暴、好行詭詐的人及一切漠不關心的人都難逃懲罰。他們的金銀財物會完全化為烏有。耶和華的大日子已迫在眉睫! “那日是忿怒的日子,是急難困苦的日子。”凡得罪耶和華的人,他們的血必倒出如灰塵。 “當耶和華發怒的日子,他們的金銀不能救他們。”他的忿怒如火,必吞滅全地。 [11] 要尋求耶和華;列國必遭受毀滅 (覆蓋西番雅書2:1-15)一切謙卑的人當趁著那日子尚未如風前的糠一般過去以先,“尋求耶和華,當尋求公義謙卑,”這樣你或者“在耶和華發怒的日子可以隱藏起來”。 (西番雅書2:3)耶和華宣布非利士人之地有禍了,這地後來“必為猶大家剩下的人所得”。驕傲自大的摩押和亞捫必荒涼像所多瑪和蛾摩拉一樣,“這……是因他們驕傲,自誇自大,毀謗萬軍之耶和華的百姓。”他們的神必與他們一同滅亡。 (西番雅書2:7,10)耶和華的“刀”也必臨到古實人。北方設都於尼尼微的亞述必淪為荒涼的曠野,成為‘叫人驚訝之地’,“凡經過的人都必搖手嗤笑她。”[12] 悖逆的耶路撒冷承擔罪責;謙卑的餘民蒙福 (覆蓋西番雅書3:1-20)悖逆、暴虐的耶路撒冷城有禍了!她的首領是“咆哮的獅子”,她的預言者是“詭詐的人”,這些人沒有信靠自己的上帝耶和華。她的居民不會畏懼耶和華而接受管教,因他們“從早起來就在一切事上敗壞自己”。 (西番雅書3:3,4,7)耶和華已定意招聚列國,將他的烈怒傾澆在他們身上;他的忿怒如火,必消滅全地。耶和華“必使萬民用清潔的言語好求告我──耶和華的名,同心合意地事奉我”。 (西番雅書3:9)那時一切矜誇高傲之輩都必被除滅,一群行事公義、謙虛卑微的餘民必因耶和華的名得到護庇。歌唱、歡呼、喜樂之聲會響徹錫安,因以色列的王耶和華在他們中間。屆時不要懼怕,不要手軟,因耶和華必施行拯救,愛護他們,為他們歡喜快樂。 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *