Tag Archives: 新地

圖解啟示錄

圖解啟示錄

圖解啟示錄 約翰寫啟示錄,係喺基督徒因信耶穌基督,承認耶穌為主而慘遭逼害嘅時候。作者寫呢本書主要目的係要安慰鼓勵佢嘅讀者,勸佢哋喺受苦難同迫害時仍要堅持信仰。 呢卷書大半包含一啲默示異象,用象徵性嘅語言表達作者嘅信息。內容對當時信徒嚟講唔難明白,不過對教外人士同後世讀者就好難明白。好似交響樂噉樣,呢卷書嘅主題用各種異象,唔同嘅方法,重復出現。雖然異象嘅細節有唔同嘅解釋,中心意義係好明顯,係透過主耶穌基督,上帝最後會徹底擊敗一切仇敵,包括撒旦,而且會喺勝利嗰日獎賞佢忠心嘅子民,賜畀佢哋新天新地。 提要 序言(1章1-8節)開頭嘅異象同畀七教會嘅書信(1章9節-3章22節)有七個印嘅書卷(4章1節-8章1節)七個號筒(8章2節-11章9節)戾龍同兩隻野獸(12章1節-13章18節)各種異象(14章1節-15章8節)上帝忿怒嘅七個碗(16章1節-21節)巴比倫先知嘅毁滅野獸、假圥知同魔鬼嘅滅亡(17章1節-20章10節)最佳嘅審判(20章11-15節)新天、新地、新耶路撒冷(21章1節-22章5節)結語(22章6-21節) Tags: 啟示錄,開頭嘅異象同畀七教會嘅書信,有七個印嘅書卷,七個號筒,戾龍同兩隻野獸,各種異象,上帝忿怒嘅七個碗,巴比倫先知嘅毁滅野獸,假圥知同魔鬼嘅滅亡,最佳嘅審判,新天,新地,新耶路撒冷 #啟示錄 #開頭嘅異象同畀七教會嘅書信 #有七個印嘅書卷 #七個號筒 #戾龍同兩隻野獸 #各種異象 #上帝忿怒嘅七個碗 #巴比倫先知嘅毁滅野獸 #假圥知同魔鬼嘅滅亡 #最佳嘅審判 #新天 #新地 #新耶路撒冷 來源: youtube@Yes!頌讚之泉 and https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E5%95%9F%E7%A4%BA%E9%8C%84

Read More »