Tag Archives: 珍藏的經絡穴道按摩

珍藏的經絡穴道按摩

紓緩法經絡

珍藏的經絡穴道按摩 好感謝整理這個影片的人 真的太棒了,值得珍藏的經絡穴道按摩,在家隨時隨地都可做的運動…”要活就要動”… 請依自身症狀,找影片練習,儘量少吃藥,多運動,運動流汗,總比看醫生好! 深層肌肉訓練及通全身經絡…. 1:頭部紓緩法 www.youtube.com/watch?v=-tArDqZls7Y 2:臉部按摩及眼睛放鬆法 www.youtube.com/watch?v=O7hTcpLGdmE 3:肩頸放鬆法(1) www.youtube.com/watch?v=4m9Fy1bHVwc 4:肩頸放鬆法(2) www.youtube.com/watch?v=oVX7-cGwOLI 5:肩膀放鬆法 www.youtube.com/watch?v=VTgvQeD-uf0

Read More »