Tag Archives: 申命記

申命記 Deuteronomy (粵語)

申命記 Deuteronomy (粵語)

申命記 (粵語) 申命記係喺希臘文「第二部律法」而來,唔係重複第一部律法,而係重新解釋,同埋復傳西乃山嘅律例,記載摩西喺摩押向以色列人所做一連串嘅指示。嗰時以色列人已經到達一個長遠旅程嘅終點,正準備進佔迦南。 呢卷書最重要嘅記錄係: 摩西追述四十年來經歷嘅重大事件,提醒人民,要記得上帝點樣帶佢哋經過曠野,同埋呼籲佢哋一定要順服上帝,對佢忠心。摩西重申十誡,強調第一誡係勸人民只敬拜上帝。然後佢複述將來以色列人進入上帝應許之地之後應該遵守嘅律例。摩西提醒人民,上帝同佢立約嘅意義,勸佢哋重新立志,履行約嘅義務。約書亞被立繼承摩西做以色列人民嘅領袖。摩西朗誦一首歌,頌讚上帝嘅信實,佢為以色列人各支派祝福之後,喺約旦河東岸嘅山上離世。 呢卷書主題係描寫上帝點樣拯救同賜畀佢所愛嘅選民,因此佢嘅選民一定要緊記喺心、愛佢、順服佢,能夠保留生命,一路蒙福。第6章5節:「你哋要盡心、盡性、盡力愛耶和華—你哋嘅上帝」係呢卷書嘅重要經句,耶穌認為呢條係一切誡命中最重要嘅一條。 提要 摩西第一次嘅指示(1章1節-4章49節)摩西第二次嘅指示(5章1節-26章19節)十誡(5章1節-26章19節)其他律例、教訓同勸勉(11章1節-26章19節)入去迦南前嘅指示(27章1節-28章68節)重新立約(29章1節-30章20節)摩西臨死前嘅教訓(31章1節-33章29節)摩西嘅死(34章1-12節) Source: zh-yue.wikipedia.org & youtube@thebibleproject.com & youtube@TheSoldierNobody

Read More »